چرا فن بیان ضروری است؟

/
  فن بیان – یاد بگیریم خوب صحبت کنیم   وقتی صحبت از فن بیان به میان می آید ب…

راهکارهای ساده برای جاری شدن کلام(فن بیان)

/
  راهکارهای ساده برای جاری شدن کلام(فن بیان)   وقتی صحبت از فن…

مشتری مداری

/
مشتری مداری مشتری مداری یعنی ارائه خدمت به مشتری قبل، حین و بعد…

توقف فعاليت مغز در هنگام بلند صحبت کردن

/
  واکنش های مغز در هنگام ارتباط کلامی   پژوهشگران در مطالعات خود دريافتند منطقه بروکا در…